EXTENSIONS S.C.


Joanna Gołębska, Rusłan Laszczowski

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ „HAIRTALK”

1.      Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej „HAIRTALK” (dalej

"Aplikacja Mobilna").

2.      Joanna Gołębska oraz Rusłan Laszczowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI z siedzibą przy ul. A. Gaudiego 6 w Gliwicach (44-109), NIP: 6312512210 (dalej „Operator”) bardzo poważnie traktują ochronę prywatności użytkowników i podejmują wszelkie działania w celu maksymalnego zabezpieczenia wszelkich danych osobowych.

3.      Użytkownikiem jest każdy kto korzysta z zasobów aplikacji mobilnej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne, aby użytkownik wykorzystywał zasoby i funkcje aplikacji mobilnej w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności, która naruszałaby interes Operatora.

4.      W celu prawidłowego korzystania z aplikacji mobilnej wymagane jest posiadanie urządzeń mobilnych (telefony) z systemem operacyjnym Android wersja 6.0 lub wyższa oraz z systemem iOS wersja 12.1 lub wyższa, a także włączoną usługą lokalizacji.

5.      Operator w ramach aplikacji mobilnej świadczy następujące usługi elektroniczne (zwane dalej

Usługami”):

5.1.   wyszukiwanie partnerskich salonów na podstawie lokalizacji,

5.2.   pokazywanie inspiracji z wykorzystaniem produktów operatora,

5.3.   zapoznanie z pełną ofertą produktów operatora,

5.4.   skontaktowanie z operatorem.

6.      W ramach świadczenia usług w aplikacji mobilnej Operator nie jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) oraz w ramach świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną.

7.      Operator w ramach aplikacji mobilnej nie przetwarza danych osobowych użytkownika, ponieważ nie jest to niezbędne w celu świadczenia przez niego usług drogą elektroniczną ani w innych celach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

8.      Korzystanie z zasobów aplikacji mobilnej nie wymaga rejestracji użytkownika, a tym samym nie

wymaga podawania jakichkolwiek danych użytkownika.

9.      Korzystanie z zasobów aplikacji mobilnej jest nieodpłatne.

10.  Operator nie będzie przechowywać żadnych danych użytkowników.

11.  Użytkownik ma prawo:

11.1.                    do nieodpłatnego zainstalowania aplikacji mobilnej i nieodpłatnego korzystania z jej

zasobów,

11.2.                    do zgłaszania problemów z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej,

11.3.                    do oceniania aplikacji w sklepach Google Play i App Store,

11.4.                    do zaprzestania korzystania z aplikacji mobilnej i odinstalowania jej na swoim urządzeniu w dowolnym momencie.

12.  W celu realizacji uprawnień dotyczących stosowanej przez operatora polityki prywatności, użytkownik może się skontaktować poprzez wysłanie zapytania na adres operatora, tj. ul. A. Gaudiego 6 w Gliwicach (44-109) lub pocztą elektroniczną na adres: app@hairtalk.pl.